top of page

Contributie

Contributie (per 1 juli 2023)

De contributie per lid voor 1 zwemactiviteit is op jaarbasis:

€ 258,00 -> deze dient voor aanvang van de zwemactiviteit over geboekt te worden
of
u kiest voor automatische incasso, dan bedraagt de bijdrage
€ 234,00 Met de automatische incasso wordt er maandelijks € 19,50  afgeschreven.

De contributie word automatisch afgeschreven voor de 5de van elke maand.


Laat op! Dit is een jaarcontributie, waardoor de maandelijkse automatische incasso

ook tijdens de zomerstop doorloopt.

 

Contributie tweede zwemactiviteit van een lid op jaarbasis:

€ 123,00 -> De betaling van de tweede zwemactiviteit dient evenals de eerste zwemactiviteit

vooraf betaald te worden of door middel van automatische incasso.

 

Eenmalig inschrijfgeld(Bij elke inschrijving bij de vereniging wordt ten alle tijden inschrijfgeld gevorderd)
€ 15,00 -> Het inschrijfgeld
dient bij de eerste betaling voldaan te worden of wordt bij de

eerste automatische incasso geïncasseerd.

bottom of page