Contributie

Contributie (per 1 januari 2020)

De contributie per lid voor 1 zwemactiviteit is op jaarbasis:

€ 240,00 -> deze dient voor aanvang van de zwemactiviteit over geboekt te worden
of
u kiest voor automatische incasso, dan bedraagt de contributie
€ 216,00
Met de automatische incasso wordt er maandelijks € 18,00 afgeschreven.
Let op! Dit is een jaarcontributie, waardoor de maandelijkse automatische incasso

ook tijdens de zomerstop doorloopt.

 

Contributie tweede zwemactiviteit van een lid op jaarbasis:

€ 108,00 -> De betaling van de tweede zwemactiviteit dient evenals de eerste zwemactiviteit

vooraf betaald te worden of door middel van automatische incasso.

 

Contributie vrouwenzwemmen:

uitsluitend voor vrouwen - 1ste zondag van de maand is er geen vrouwenzwemmen

€ 13,50 per maand

 

Eenmalig inschrijfgeld
(Bij elke inschrijving bij de vereniging wordt ten alle tijden inschrijfgeld gevorderd)
€ 15,00 -> Het inschrijfgeld dient bij de eerste betaling voldaan te worden of wordt bij de

eerste automatische incasso geïncasseerd.