Nieuws

Beste Leden,

Zoals iedereen weet hebben wij een zwaar seizoen achter de rug en helaas geldt dit ook nog voor het nieuwe seizoen. Corona zal ons dan ook voorlopig nog niet met rust laten.

Heel wat werk hebben wij als bestuur dan ook  moeten verzetten om alles op orde te krijgen om überhaupt weer te kunnen startten. Denk hierbij aan een protocol schrijven, alles uitzoeken in wat wel of niet valt te realiseren in en om het zwembad. Genoeg werk dus.

 

Helaas heeft alles dit jaar ook consequenties voor de Algemene Leden Vergadering van dit jaar. Deze is dan ook digitaal opgezet waarin wij iedereen voorzien van alle informatie van het afgelopen zwemseizoen.

Graag informeren wij jullie ook over onze nieuwe website. Deze is te vinden op www.rwsittard.nl. Hier staat dan ook het laatste nieuws en alle eventuele wijzigingen die te maken hebben met het Coronavirus en het al dan wel of niet kunnen zwemmen.

Wij verzoeken eenieder dan ook om onze website met regelmaat te bekijken. Heeft u vragen stel deze dan gerust via ons mailadres die hierop te vinden is.

Verder is er binnen ons bestuur het secretariaat aftredend. Kim Janssen vervulde de afgelopen 3 jaar deze functie binnen ons bestuur. Zij heeft te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen voor een nieuwe periode.

Verder hoop ik als voorzitter dat er in de komende maanden wat lichtpuntjes gaan komen omtrent het Corona-virus.

Wij hopen dan ook dat er zo snel mogelijk weer de mogelijkheid komt voor eenieder om op een normale manier weer lekker te kunnen zwemmen en les te kunnen volgen.

Voor dit moment, blijf gezond en wij hopen jullie snel weer te mogen begroeten in het zwembad.

 

Met vriendelijke groet,

Bert Meuffels

Voorzitter

Reddingsbrigade Watervrienden Sittard

 

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Sinds de start van het nieuwe zwemseizoen zijn wij druk in de weer om alles zo goed mogelijk te laten verlopen in en om het zwembad.

Echter is het op dit moment iedere week zo dat er ouders zijn die menen zich NIET aan de regels te kunnen houden die begin van het nieuwe seizoen aan iedereen kenbaar gemaakt zijn geworden.

Dit lijdt tot boze en zelfs agressieve reacties richting onze kaderleden die voor eenieder op vrijwillige basis voor jullie klaar staan om jullie te helpen.

Wij willen jullie allen duidelijk maken dat dit soort gedrag NIET geaccepteerd wordt.

Als er zaken zijn die jullie willen bespreken, kunnen jullie contact op nemen met een van onze bad coördinatoren of via ons mailadres.

Wij zijn het afgelopen half jaar achter de schermen heel wat uren bezig geweest om alles in goede banen te leiden in deze bijzondere situatie. Onze vereniging moet zich aan heel wat regels houden en zijn tevens afhankelijk van wat de Overheid, Zwembranche, Gemeente Sittard-Geleen en de Sportstichting opgelegd krijgt.

Wij hebben als vereniging voor de vakantieperiode een Protocol in moeten dienen bij de Gemeente Sittard-Geleen en de Sportstichting. Hierin zijn samen afspraken gemaakt met betrekking tot de gang van zaken in en om het zwembad. Hierin kan en mag niet vanaf geweken worden omtrent de veiligheid en de gezondheidsrisico’s.

Wij als vereniging wensen dan ook door eenieder van jullie met respect behandeld te worden, net zo zeer als dat wij dat richting jullie doen.

Mocht iemand menen zich op wat voor manier dan ook, NIET op een gepaste wijze met ons in gesprek te gaan, ons aan te kunnen spreken of menen de regels die gelden bij o.a. het betreden van het zwembad, het omkleden in de kleedlokalen zoals aangegeven en het weer verlaten van het zwembad conform de regels. Wij treden hier dan ook strenger in op.

Houd eenieder zich niet aan alle regels, dan zullen wij u verzoeken het zwembad met uw kind te verlaten!

 

Nogmaals de kleedlokaal indeling:

Kleedlokaal 1: Alleen jongens

Kleedlokaal 2: Vaders met kinderen   (houd in 6 volwassen)

Kleedlokaal 3: Alleen meisjes

Kleedlokaal 4: Moeders met kinderen (houd in 6 volwassen)

Wij adviseren u om het kind een handdoek mee te geven voor na de zwemles mochten ze even moeten wachten.

Tevens dient eenieder om 07:55 binnen te zijn, hierna wordt de deur gesloten. Dit zodat onze instructeurs op tijd de les kunnen startten.

 

Houd eenieder zich NIET aan alle regels, dan zullen wij u verzoeken het zwembad met uw kind te verlaten!

 

Wij hopen eenieder van jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Tevens verwijzen wij jullie nogmaals om de nieuwe website www.rwsittard.nl in de gaten te houden met betrekking tot de laatste stand van zaken en eventuele wijzigingen/aanpassingen omtrent het Covid-19 virus en eventuele noodzakelijke aanpassingen in en om het zwembad waar nodig.

Neem tevens het landelijk advies in acht om een mondkapje te dragen.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Reddingsbrigade Watervrienden Sittard.

logo.jpg

 

Update Oktober 

Na de persconferentie van Maandag 30 September zijn er enkele aanscherpingen qua richtlijnen. 

Graag vragen wij of jullie deze richtlijnen in acht willen nemen!

- Er mogen geen ouders aanwezig zijn tijdens de lessen en diplomazwemmen in de zwemzaal.

- Ouders dienen na omkleden meteen door te lopen en het gebouw te verlaten

-  Op het einde van de les graag wachten in de kleedlokalen

- De 1,5 meter is ook in het zwembad van kracht

- Er mag geen shampoo gebruikt worden.

- Geen kleren achter laten in de kleedlokalen.

- Bij verkoudheidsklachten richtlijnen RIVM volgen 

 

Vanaf Maandag 5 Oktober starten we met de doelgroep Volwassen tussen 19.00 en 20.00 uur.

 

18 en 19 Oktober is er ivm onderhoud zwembad geen zwemmen!!!

 

UPDATE 17-08-2020

Beste leden van de Reddingsbrigade Watervrienden Sittard,

Zondag 30 augustus gaan we van start met fase 1 van de zwemlessen
(kinderen tot en met 18 jaar.)

We heten jullie van harte welkom en zijn blij jullie weer te mogen zien.

 

Om alles soepel en veilig te laten verlopen vragen we jullie

de aanwijzingen van het kader op te volgen
en jullie aan de richtlijnen te houden.

 

Bekijk daarom het filmpje goed.

hier wordt de laatste informatie gegeven voor de lessen van 30 augustus.

 

 

Bij vragen kunt u mailen naar:

info@reddingsbrigade-watervriendensittard.nl

 

Klik hier voor de samenvatting van dit filmpje

UPDATE 28-07-2020

 

Beste leden van de Reddingsbrigade Watervrienden Sittard,

 

Op 26 Mei 2020 hebben wij als bestuur bij jullie bekend gemaakt dat

wij onze activiteiten niet herstarten tot 30 augustus in verband met de onduidelijkheid

betreffende het COVID 19 virus.

Inmiddels hebben wij ons gebogen over de diverse protocollen van het RIVM,

zwembadbranche, Zwembad De Nieuwe Hateboer en Gemeente Sittard-Geleen.

Hierop is het protocol van de Reddingsbrigade Watervrienden Sittard gemaakt,

deze ligt op dit moment ter goedkeuring bij de Gemeente en de Sportstichting.

In verband met de huidige richtlijnen van het RIVM zullen wij tijdelijk niet alle activiteiten

 kunnen herstarten.
 

Vanaf zondag 30 augustus zullen wij starten

met de doelgroepen tot 18 Jaar!

(De groepen Rood, Geel en Groen, De diploma’s A, B en C, KNBRD en Snorkelen)

Activiteiten, zoals Vrouwenzwemmen op zondagochtend
en het
recreatief zwemmen op maandagavond, zullen wij voorlopig
nog niet kunnen herstarten
, in verband met de 1,5 meter afstand,
welke gehandhaafd dient te worden.

Deze activiteiten (vrouwenzwemmen & receratief zwemmen)
zullen in ieder geval tot 1 november 2020 niet starten.


In de maand oktober zullen wij dit opnieuw bekijken met de
huidige richtlijnen van het RIVM en zwembadbranche.

 

 

Heeft u vragen dat horen wij het graag via:

info@reddingsbrigade-watervriendensittard.nl

 

 

Voor zover dat mogelijk is wensen wij jullie allemaal een gezonde

en fijne zomervakantie toe.

 

Bestuur Reddingsbrigade Watervrienden Sittard

 

KLIK HIER OM ALLE EERDERE CORONA-UPDATES TERUG TE LEZEN

corona.png

YES... leuk nieuwtje voor de ouders waarvan

de kinderen bij ons zwemmen.

 

Vanaf 1 februari hebben we een "nieuw abonnement" voor de ouders waarvan de kinderen bij ons zwemmen.

Tegen gereduceerd tarief (€ 10,- per maand (p.p.))

kunnen jullie tijdens onze lestijden zelf zwemmen.

Aanmelden of meer informatie?
Mail naar: info@wvsittard.nl

nieuwtje.jpg

Contributie 2020

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering ( 1 nov j.l.) is unaniem besloten dat de contributie per 1 januari 2020 verhoogd wordt.

De contributie bedraagt vanaf 1 januari 2020:
€ 18,- per maand

 

Lees hier meer over de contributie

contributie2020.jpg