top of page

Algemene informatie over onze vereniging

254779.jpg

De vereniging wordt draaiende gehouden door vrijwilligers. Op dit moment zijn er circa 40 vrijwilligers (kaderleden) actief binnen de vereniging. Deze kaderleden staan iedere week klaar om de kinderen zwemles te geven en de veiligheid te waarborgen binnen het zwembad.

 

Elke maand vindt er een bestuursvergadering plaats om de algemene gang van zaken binnen de vereniging te bespreken.

 

Eens per kwartaal vindt er een kadervergadering plaats, waar het kader wordt bijgepraat door bestuur en technische commissie over zaken welke er binnen de vereniging spelen en over welke activiteiten moeten worden ondernomen binnen de vereniging.

 

Tenslotte vindt er minstens 1 maal per jaar een algemene ledenvergadering plaats waar het bestuur verantwoording aflegt aan de leden.

 

De technische commissie draagt zorg voor het lesgeven en alle daarbij behorende technische zaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de lesroosters, het regelen van voldoende kaderleden en het organiseren van diploma zwemmen. Daarnaast draagt de technische commissie zorg voor de veiligheid binnen het zwembad door het inzetten van toezichthouders rondom de baden. Eveneens zorgt de technische commissie voor de bijscholing en opleiding van kaderleden.

Geschiedenis van onze vereniging

De Watervrienden Sittard is op 14-april-1968 opgericht.


De vereniging zoals deze nu bestaat:

Reddingsbrigade-Watervrienden-Sittard

is ontstaan uit een fusering van Reddingsbrigade Sittard en de Watervrienden Sittard.

bottom of page